finanse dla przedsiebiorcow2017-06-16T18:42:54+00:00

Finanse dla przedsiębiorców

Praktyczny kurs dla zaczynających swój biznes

Dowiedz się więcej

O WARSZTACIE

Naucz się myśleć finansami i zwiększ szanse swojej firmy na konkurencyjnym rynku

Komunikuj się bardziej efektywnie w ramach organizacji, w kontaktach z Urzędem Skarbowym, ZUS-em i bankami. Zrozum, jak poszczególne decyzje i zdarzenia wpływają na sytuację finansową i zyski Twojej firmy?

Poznaj możliwe formy opodatkowania działalności swojego przedsiębiorstwa

Naucz się optymalizować obciążenia podatkowe poprzez wybór formy opodatkowania dostosowanej do skali prowadzonej działalności i osiąganych dochodów.

Naucz się zasad wykorzystania i zastosowania różnych źródeł finansowania dla zwiększenia zysków i bezpieczeństwa finansowego Twojej firmy

Poznaj możliwości pozyskania źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, zrozum znaczenie kapitału własnego i kapitału obcego dla rozwoju firmy i jej wyników finansowych. Naucz się wykorzystywać instrumenty finansowania krótko- i długoterminowego oraz kapitałów uzupełniających: leasingu, faktoringu, franchisingu.

Naucz się zarządzać płynnością i kapitałem obrotowym swojej firmy

Zrozum znaczenie wypłacalności dla funkcjonowania firmy i poznaj zasady zarządzania płynnością finansową. Kształtuj politykę finansową swojej firmy wobec dostawców i odbiorców. Zapewnij swojej firmie dodatnie przepływy pieniężne i naucz się sporządzać ich preliminarz.

Naucz się przewidywać zagrożenia finansowe dla kontynuacji działalności Twojej firmy

Zrozum znaczenie informacji finansowej i poznaj jego wartość informacyjną sprawozdania finansowego. Naucz się konstruować wskaźniki finansowe dostosowane do specyfiki Twojej firmy i wykorzystywać metody wczesnego ostrzegania przed trudnościami finansowymi.

Zrozum jakie znaczenie dla sukcesu organizacji ma właściwy, dostosowany do skali działalności proces automatyzacji

Naucz się podejmowania decyzji inwestycyjnych w oparciu o kryterium opłacalności. Dowiedz się, jakie znaczenie dla tego procesu mają koszty stałe.

CZY WARSZTAT JEST DLA MNIE?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zaczynających swój biznes, a także dla przedsiębiorców bez doświadczenia w obszarze zarządzania finansami, którzy pragną zwiększyć szanse swojej firmy na rynku i poprawić jej efektywność finansową. Kurs skierowany jest także do menedżerów i pracowników, którzy pragną poznać finansowe aspekty zarządzania przedsiębiorstwem lub uporządkować już posiadaną wiedzę.

JEŻELI

LUB

 • jesteś nowym przedsiębiorcą i nigdy nie zajmowałeś się finansami
 • chcesz zrozumieć zasady gospodarki finansowej swojej firmy, aby zwiększyć jej szanse na rynku
 • chcesz zwiększyć potencjał wytwórczy swojej firmy, ale nie chcesz przeinwestować
 • chcesz zwiększyć zyskowność swojej firmy
 • pracujesz w dziale finansowym, ale nie posiadasz dużego doświadczenia
 • chcesz usystematyzować swoją wiedzę
 • chcesz się rozwijać
 • … i podnosić swoje kwalifikacje

CZY WARSZTAT JEST DLA MNIE?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zaczynających swój biznes, a także dla przedsiębiorców bez doświadczenia w obszarze zarządzania finansami, którzy pragną zwiększyć szanse swojej firmy na rynku i poprawić jej efektywność finansową. Kurs skierowany jest także do menedżerów i pracowników, którzy pragną poznać finansowe aspekty zarządzania przedsiębiorstwem lub uporządkować już posiadaną wiedzę.

JEŻELI

 • jesteś nowym przedsiębiorcą i nigdy nie zajmowałeś się finansami
 • chcesz zrozumieć zasady gospodarki finansowej swojej firmy, aby zwiększyć jej szanse na rynku
 • chcesz zwiększyć potencjał wytwórczy swojej firmy, ale nie chcesz przeinwestować
 • chcesz zwiększyć zyskowność swojej firmy

LUB

 • pracujesz w dziale finansowym, ale nie posiadasz dużego doświadczenia
 • chcesz usystematyzować swoją wiedzę
 • chcesz się rozwijać
 • … i podnosić swoje kwalifikacje

JAK WYGLĄDA PROCES SZKOLENIA?

PROGRAM SZKOLENIA “Finanse dla przedsiębiorców – praktyczny kurs dla zaczynających swój biznes” [8 godzin]

 1. Przedmiot zarządzania finansami; podstawowe kategorie finansowe
 2. Formy opodatkowania działalności nowego przedsiębiorstwa: pełna i uproszczona ewidencja księgowa jako narzędzia optymalizacji podatkowej
 3. Źródła finansowania majątku firmy i koszt kapitału w przedsiębiorstwie
 4. Płynność przedsiębiorstwa a zarządzanie kapitałem obrotowym
 5. Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwie i ich preliminarz
 6. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w oparciu o kryterium opłacalności
 7. Znaczenie kosztów stałych w rozwoju firmy
 8. Ocena sytuacji finansowej firmy – sprawozdanie finansowe i jego wartość poznawcza
 9. Wskaźniki finansowe i ich interpretacja
 10. Metody wczesnego ostrzegania przed trudnościami finansowymi

Najczęstsze pytania

Warsztaty nie są bezpłatne. Ich cena uzależniona jest od poziomu, zakresu tematycznego oraz liczby godzin. Informacje o cenie można znaleźć poniżej. Zachęcamy do zgłaszania grup powyżej 15 osób.

Tak. Aby ją otrzymać należy zaznaczyć w formularzu odpowiedni box oraz podać dane do faktury.

Także istnieje taka możliwość. W tym przypadku prosimy o kontakt: kontakt@wbind.pl

Zapisy na warsztaty są dostępne cały czas, a wszelkie szczegóły znajdują się na stronie poszczególnych warsztatów nad formularzem rejestracyjnym.

Wszystkie warsztaty odbywają się w Warszawie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego lub w przy ulicy Poznańskiej w śródmieściu. Szczegółowe informacje dotyczące miejsce, wysyłane są po zapisie na wybrane szkolenie.

ZAPYTAJ O SZKOLENIE DLA TWOJEJ GRUPY!

Finanse dla przedsiębiorców

Realizacja szkoleń na zamówienie

Cena regularna dla 10 uczestników: 299 zł (osoba)

Cena dla grup od 15 uczestników: 299 zł  269 zł (osoba)

Cena dla studentów grupy od 15 uczestników: 149 zł (osoba)

Szkolenia otwarte
Sending

Szkolenia z zakresu Finansów dla przedsiębiorstw:

Finanse dla przedsiębiorców

Dla osób zaczynających swój biznes i przedsiębiorców bez doświadczenie w obszarze zarządzania finansami.

Kategorie finansowe

Opodatkowanie działalności

Źródła finansowania

Płynność i kapitał obrotowy

Przepływy pieniężne

Kryterium opłacalności

Koszty stałe

Sprawozdanie finansowe

Wskaźniki finansowe

Wczesne ostrzeganie

8h Szkolenia

Finanse firm dla niefinansistów

 Dla osób z doświadczenime w pracy w dziale finansowym lub we współpracy z instytucjami finansowymi

Finanse i rachunkowość

Kategorie finansowe

Wartość przedsiębiorstwa

Bilans, rachunek zysków i strat

Kondycja finansowa

Analiza sprawozdań

Prognozowanie trudności

Sprawozdawczość finansowa

Kryterium opłacalności

Model finansowy

8h Szkolenia

Inwestycje w nowej firmie

 Dla osób mających styczność w pracy z problematyką przygotowania i oceny projektów rozwojowych

Budżetowanie projektów

Źródła kapitału

Inwestycja i obciążenie

Budżetowanie inwestycji

Wykonanie budżetu

Analiza i ocena projektów

Statyczne i dynamiczne

Czynniki reinwestycji

Selekcja projektów

Identyfikacja ryzyka

8h Szkolenia

PROWADZĄCY

Dr Rafał Cieślik

Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych i MBA.  Autor licznych artykułów opublikowanych zarówno w kraju, jak i za granicą oraz współautor czterech monografii: „Finanse firmy, jak zarządzać kapitałem (2012)”, „Finanse organizacji gospodarczych bez tajemnic (2015)”, „Finanse firmy w decyzjach menedżerskich (2016)” oraz „Projekty inwestycyjne, Planowanie, Budżetowanie, Ocena efektywności (2016)”.

Swoją działalność dydaktyczno-naukową wzbogaca dużym doświadczeniem praktycznym zdobytym jako konsultant w zakresie rachunkowości międzynarodowej, controllingu i finansów przedsiębiorstw. Łączy doświadczenie praktyczne i wiedzę merytoryczną, prowadząc działalność szkoleniową i doradczą, a także współpracując z międzynarodowymi firmami audytorskimi oraz szkoleniowymi. Jest autorem wielu opracowań i raportów doradczych z zakresu wycen przedsiębiorstw, restrukturyzacji, połączeń przedsiębiorstw oraz projektowania przedsięwzięć rozwojowych. Jest także autorem ekspertyz z dziedziny finansów i rachunkowości przygotowywanych dla potrzeb postępowań sądowych.