Instytut Naukowo Doradczy2021-04-16T16:19:31+02:00

Stwórz z nami Strategię i rozwiń skrzydła swojej Organizacji

Działania Strategiczne | Inicjatywy Rozwojowe | Digital Transformation | Zasoby Ludzkie

Czytaj dalej

Unikalne połączenie, większe możliwości

Połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką gospodarczą umożliwia nam tworzenie dodatkowej wartości dla klienta. Oferowane rozwiązania są efektem rzetelnych analiz, do których stosowane są najlepsze narzędzia i bogata wiedza członków zespołu. Możliwe jest to dzięki współpracy z pracownikami Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz specjalistami z wybranych branż. Sprawdź, w czym możemy pomóc Twojej firmie. Interesują Cię działania związane z marketingiem cyfrowym? Przejdź do WinsBridge Digital i zapoznaj się z ofertą tworzenia i pozycjonowania stron internetowych.

Skuteczne planowanie strategiczne i rozwój organizacji

Planowanie strategiczne to formalnie skonstruowana mapa opisująca, w jaki sposób firma powinna się rozwijać. Pozwala ona dokładnie określić działania, na których władze organizacji oraz pracownicy powinni się koncentrować. Odpowiednio zaplanowane czynności niezbędne są zarówno przy rozpoczynaniu nowej działalności, jak i w trakcie jej prowadzenia. Istotne jest właściwe wprowadzanie zmiany w różnych aspektach działalności, w tym m.in. procesie formalizacji działań, rozwijania oferty, czy też podczas tworzenia lub dostosowywania się do trendów rynkowych.

Planowanie strategiczne to formalnie skonstruowana mapa opisująca, w jaki sposób firma powinna się rozwijać. Pozwala ona dokładnie określić działania, na których władze organizacji oraz pracownicy powinni się koncentrować. Odpowiednio zaplanowane czynności niezbędne są zarówno przy rozpoczynaniu nowej działalności, jak i w trakcie jej prowadzenia. Istotne jest właściwe wprowadzanie zmiany w różnych aspektach działalności, w tym m.in. procesie formalizacji działań, rozwijania oferty, czy też podczas tworzenia lub dostosowywania się do trendów rynkowych.

 • Pomysł

 • Plany i ścieżki rozwoju

 • Dokumentacja

 • Wdrożenie i zmiana

Doradztwo Strategiczne

Działania strategiczne to coś więcej niż wizja właściciela przedsiębiorstwa i poprawnie sformułowana, w materiałach promocyjnych, wizja i misja firmy. Strategia, to podstawa funkcjonowania i rozwoju organizacji. W działaniach WingsBridge IND, nie tylko pomagamy naszym klientom skrystalizować pomysły i nazwać je w sposób zrozumiały dla wszystkich (klientów, pracowników, pozostałych interesariuszy), ale także przekładamy wizję na praktyczne cele strategiczne. Dla nowych przedsiębiorstw lub tych, które chcą zmienić dotychczasowy sposób funkcjonowania przygotowujemy, we współpracy z klientami, biznesplany oraz modele biznesowe, pozwalające optymalnie wykorzystać drzemiący w przedsiębiorstwie potencjał. W trakcie trwania całego procesu, dokonujemy pełnej analizy sytuacji rynkowej oraz określamy najważniejsze czynniki mogące warunkować kształt organizacji. Ponadto, wybieramy odpowiednie wskaźniki wdrożenia i osiągnięcia sukcesu dla przedsiębiorstwa. Zdając sobie sprawę z coraz większego znaczenia odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, wpieramy naszych klientów w opracowywaniu strategii i wdrażaniu działań społecznie odpowiedzialnych – CSR-owych.

 

Formułowanie Strategii

 • Cele działań
 • Zasady funkcjonowania
 • Ścieżka rozwoju

Biznesplan

 • Prezentacja działań
 • Źródła finansowania
 • Analiza opłacalności

Modele Biznesowe

 • Maksymalizacja dochodów
 • Segmentacja rynku i wybór kanałów dystrybucji
 • Ograniczeni kosztów i rozwój biznesu

Strategie CSR

 • Odpowiedzialny biznes
 • Wizerunek przedsiębiorstwa
 • Twórcze wzmocnienie działalności
Skontaktuj się z nami

Inicjatywy Rozwojowe

Określone fazy rozwoju organizacji, czy też chęć poprawy sposobu funkcjonowania firmy, to tylko przykładowe przyczyny dokonywania właściwych i niezbędnych zmian. Częstym problemem, zwłaszcza wśród młodych przedsiębiorców, jest niechęć do formalizacji. Z kolei w przypadku firm dłużej działających na rynku może występować jej nadmiar. Dobór odpowiedniego poziomu, pozwala sprawniej wykonywać pracę pracownikom, jednocześnie stając się nienachalnym sposobem kontroli wykonywanych działań dla kierownictwa. Często także w przypadku chęci usprawnienia działań marketingu i sprzedaży, m.in. w kontekście jakości, czy też metod komunikacji między działami, osoby zarządzające zapominają o koniecznej spójności działań. Dla obydwu działów niezbędnym jest stworzenie jednolitego, spójnego systemu celów i mierników ich wykonania. Właściwie określone, nie tylko pozwalają na znaczną poprawę komfortu pracy, ale także wpływają na dalszy rozwój samej organizacji. Przedsiębiorcy, także w celu usprawniania swoich działań lub zwiększenia zakresu funkcjonowania decydują się na przekształcenie swojej działalności. Ważnym jest w tym miejscu, odpowiednie zaplanowanie wszystkich czynności i skalkulowanie opłacalności konkretnych rozwiązań. Jednakże, w niektórych przypadkach realizowane zmiany, wpływające na sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa czy też jego wizerunek na zewnątrz, są niewystarczające. Wtedy działania powinny być bardziej dogłębne, wymagające pracy u podstaw, a co się z tym wiąże restrukturyzacji części lub całej organizacji, niezależnie od formy w jakiej funkcjonują.

Procesy i Procedury

 • Określenie celu
 • Określenie obowiązków
 • Metody działania

Przekształcenia Działalności

 • Pozyskiwanie nowych źródeł przychodów
 • Optymalizacja kosztów
 • Dostosowanie struktur

Restrukturyzacja

 • Weryfikacja potrzeb
 • Szanse i zagrożenia
 • Zmiana

Marketing i Sprzedaż

 • Weryfikacja i dobór celów
 • Wyznaczenie wspólnych mierników
 • Optymalizacja kanałów dotarcia
Skontaktuj się z nami
 • Transformacja cyfrowa WingsBridge

Digital Transformation

Digital Transformation to integracja nowoczesnych technologii z wszelkimi obszarami działalności przedsiębiorstw. Bezpośrednio wpływa na fundamentalne zasady funkcjonowania firm, w tym w szczególności dostarczania wartości ich klientom. Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań wymaga odpowiedniego przygotowania, w związku z wpływem na wytworzoną w organizacji kulturę pracy i istniejące normy. Jednak implementacja rozwiązań niesie za sobą wiele zalet m.in. w kontekście czasu pracy, jej jakości, czy też metod komunikacji. W tym miejscu kluczową rolę odgrywają systemy IT. Stosowanie nowoczesnych, właściwie dobranych narzędzi, w tym także darmowych, pozwala na znaczną poprawę komfortu pracy i może wpłynąć również na dalszy rozwój organizacji. Nowoczesne rozwiązania marketingowe wykorzystywane do zbierania, przetwarzania i analizowania potrzeb klientów oraz zachęcania ich do nabywania produktów firmy, stosowane są przez coraz szerszą grupę przedsiębiorstw. Wśród mnogości rozwiązań, firmom coraz trudniej jest wybrać to właściwe dla ich konkretnego przypadku, dlatego my WingsBridge Instytut Naukowo-Doradczy w tym pomagamy. Należy mieć na uwadze, że zgodnie z badaniami prowadzonymi przez MIT Center for Digital Business, firmy które zaczęły poddawać się w transformacji cyfrowej, są nawet o 26% bardziej zyskowne od swoich klasycznie funkcjonujących konkurentów.

Systemy Informatyczne

 • Potrzeby organizacji
 • Rozwiązania darmowe i płatne
 • Lepsza skuteczność działania

Customer Experience

 • Rozwój serwisów internetowych
 • Testy A/B i wielowymiarowe
 • Customer journey

Marketing Internetowy

 • Dobór najefektywniejszych kanałów dotarcia
 • Wypracowanie właściwych KPI
 • Optymalizacja konwersji

Wykorzystanie danych

 • Narzędzia do zbierania danych jakościowych i ilościowycho
 • Small data insights
 • Analiza i wnioskowanie
Skontaktuj się z nami

Zasoby Ludzkie

Jednym z podstawowych czynników warunkujących sukces organizacji są jej pracownicy. Budowanie właściwego poziomu zaangażowania w zespole wymaga nie tylko posiadania odpowiednich umiejętności interpersonalnych, ale także wiedzy z zakresu zarządzania, w tym dotyczącej kwestii wynagradzania i motywowania pracowników. Dobra atmosfera i jasny podziału obowiązków i odpowiedzialności, możliwość rozwoju w ramach stanowisk, sprawia, że poszczególni pracownicy, jak i całe zespoły, wykonują swoje zadania sprawie i zgodnie z oczekiwaniami przełożonych. Stworzenie takich warunków wymaga jednak czasu oraz dokładnej analizy uwzględniającej sposób, jak i zakres funkcjonowania organizacji. W WingsBridge IND, wspieramy naszych klientów w tych działaniach. Mamy jednocześnie na uwadze, że wszelkie metody służące zwiększeniu zaangażowania, powinny być realizowane racjonalnie – w szczególności od strony kosztów.

Struktury Organizacji

 • Czytelny schemat
 • Określenie odpowiedzialności
 • Departamentalizacja

Zaangażowanie

 • Motywowanie
 • Wynagradzanie
 • Optymalizacja kosztów

Employer Branding

 • Wizerunek pracodawcy
 • Dobra atmosfera pracy
 • Wzrost zadowolenia

Edukacja

 • Inwestycja w rozwój
 • Wybór właściwych kursów i studiów
 • Szkolenia
Skontaktuj się z nami

Wsparcie nie tylko organizacyjne

Skuteczność wprowadzanych zmian w przedsiębiorstwach to nie tylko odpowiednio zaplanowane i przygotowane modyfikacje na poziomie organizacyjnym. Wdrażanie zmian niejednokrotnie wymaga dokonywania dodatkowych działań o charakterze finansowym i prawnym. Dlatego też WingsBridge Instytut Naukowo-Doradczy, niezależnie od realizowanego zakresu prac, wspiera klientów także i w tych obszarach. Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy ze specjalistami z dziedziny. W zależności od potrzeb w poszczególnych przypadkach, do konkretnego projektu angażowane są zawsze najbardziej adekwatne osoby.

Napisz do nas i dowiedz się więcej

Dlaczego WingsBridge?

 • Posiadamy kwalifikacje i bogate doświadczenie. Dzięki współpracy z pracownikami Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, mamy o wiele większe możliwości niż przeciętna firma doradcza

 • Unikalne połączenie praktyki z wiedzą teoretyczną, umożliwiające stosowanie najskuteczniejszych narzędzi i rozwiązań

 • Działamy transparentnie – otrzymujesz na bieżąco informacje dotyczące naszych wspólnych działań

 • Nasza praca to nasza pasja i poświęcamy się jej w 100%

 • Traktujemy Twój biznes jak nasz własny. Przedstawiamy rozwiązania, które zastosowalibyśmy w swojej firmie

 • Śledzimy najnowsze trendy na rynku i stale się dokształcamy, dzięki czemu przygotowywane rozwiązania są innowacyjne

Sprawdzony sposób wsparcia naszych klientów:

Audyt firmy

 • Analiza sytuacji obecnej
 • Weryfikacja potencjalnych problemów
 • Analiza źródeł ich występowania

Proponowane działania

 • Rekomendacje w formie scenariuszy
 • Benchmarking
 • Najlepsze praktyki

Wdrożenie rozwiązania

 • Przygotowanie projektu
 • Wdrożenie rozwiązania
 • Zarządzanie zmianą

Zapoznaj się z sukcesami naszych klientów:

Zwiększenie dochodów
52% w 6 miesięcy

Pomogliśmy polskiej firmie zaistnieć na rynku niemieckim. Zobacz, co udało nam się razem zrobić w 6 miesięcy.

Wdrożenie zmian organizacyjnych
Branża architektoniczna

Zmieniliśmy struktury oraz system motywacji i wynagrodzeń, obniżenie bieżących kosztów funkcjonowania firmy o 15%.

Zostawiliśmy miejsce na 
Twoją firmę ; )

Twoja firma osiągnęła sukces, nie tylko w Polsce ale również za granicą, dzięki współpracy z WingsBridge.

Skontaktuj się i zobacz, co możemy dla Ciebie zrobić

Instytut Naukowo-Doradczy
Zgoda 1 *
reCAPTCHA
Sending