inwestycje w nowej firmie2017-06-16T19:23:41+00:00

Inwestycje w nowej firmie

Zakres, planowanie, ocena efektywności i korzyści podatkowe

Dowiedz się więcej

O WARSZTACIE

Naucz się myśleć prorozwojowo

Poznaj istotę inwestycji i zrozum zasady finansowania przedsięwzięć rozwojowych w nowych firmach. Zrozum, jakie znaczenie dla sukcesu nowej organizacji, ma jej rozwój. Nucz się zasad efektywnego wykorzystania kapitału w przedsięwzięciach rozwojowych.

Zrozum wpływ inwestycji na obciążenia podatkowe małych i średnich przedsiębiorstw

Poznaj podstawowe zasady opodatkowania małych i średnich firm oraz zrozum schemat optymalizacji obciążeń podatkowych poprzez nowe inwestycje.

Zdobądź umiejętności przygotowania budżetu  finansowego przedsięwzięcia rozwojowego i poznaj zasady kontroli jego wykonania

Poznaj etapy procesu budżetowania inwestycji. Naucz się jak opracować dane wejściowe do modelu finansowego. Poznaj najczęściej popełniane błędy w założeniach modelu finansowego. Zrozum zasady kontroli wykonania budżetu i realizacji procesu inwestycyjnego.

Poznaj podstawowe kategorie ekonomiczne istotne dla oceny przedsięwzięcia rozwojowego

Zrozum, jakie znaczenie dla oceny przedsięwzięcia mają takie zagadnienia jak: okres projekcji, kategoryzacja wolnych przepływów pieniężnych dla różnych celów i algorytmy ich kalkulacji, wartość rezydualna, wartość pieniądza w czasie, koszt kapitału obcego, koszt kapitału własnego, średnioważony koszt kapitału jako czynnik dyskontujący.

Naucz się podejmowania decyzji inwestycyjnych w oparciu o kryterium opłacalności

Poznaj zasady oceny efektywności projektu rozwojowego. Zrozum, jakie znaczenie dla podejmowania decyzji inwestycyjnej w nowej firmie, mają koszty stałe. Zdobądź umiejętność doboru metod oceny. Poznaj założenia oraz ograniczenia poznawcze metod statycznych i dynamicznych w ocenie projektów rozwojowych. Zrozum znaczenie czynnika reinwestycji w metodach oceny opłacalności. Naucz się dokonywać selekcji projektów inwestycyjnych w warunkach oceny przedsięwzięć o różnej wartości nakładów inwestycyjnych i o różnych okresach ekonomicznego życia.

Zrozum znaczenia ryzyka dla efektywności projektów rozwojowych

Poznaj metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego ze względu na ryzyko. Zrozum, na czym polega analiza wrażliwości w ocenie ryzyka projektu inwestycyjnego. Naucz się wykorzystywania metod symulacji.

CZY WARSZTAT JEST DLA MNIE?

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli małych i średnich firm oraz menedżerów i pracowników działów, w tym także bez przygotowania finansowego, którzy w ramach prowadzonej działalności lub wykonywania swoich obowiązków zawodowych mają styczność z problematyką przygotowania i oceny projektu rozwojowego. Szkolenie skierowane jest także do osób, które pracują w działach controllingu lub innych działach i zespołach odpowiedzialnych za inwestycje i pragną poszerzyć, uporządkować lub skonfrontować posiadaną wiedzę i doświadczenia.

JEŻELI

LUB

 • jesteś nowym przedsiębiorcą i zastanawiasz się nad rozwojem swojej firmy
 • chcesz zrozumieć zasady przygotowania projektu rozwojowego np. dla celów kredytowych, czy dofinansowania ze środków UE
 • jesteś członkiem zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie przedsięwzięć rozwojowych, ale nie masz doświadczenia w dziedzinie finansów
 • chcesz się rozwijać i znaleźć nową pracę
 • pracujesz w działach odpowiedzialnych za inwestycje, ale nie posiadasz dużego doświadczenia w tym zakresie
 • chcesz usystematyzować swoją wiedzę i doświadczenie
 • chcesz się rozwijać
 • … i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe

CZY WARSZTAT JEST DLA MNIE?

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli małych i średnich firm oraz menedżerów i pracowników działów, w tym także bez przygotowania finansowego, którzy w ramach prowadzonej działalności lub wykonywania swoich obowiązków zawodowych mają styczność z problematyką przygotowania i oceny projektu rozwojowego. Szkolenie skierowane jest także do osób, które pracują w działach controllingu lub innych działach i zespołach odpowiedzialnych za inwestycje i pragną poszerzyć, uporządkować lub skonfrontować posiadaną wiedzę i doświadczenia.

JEŻELI

 • jesteś nowym przedsiębiorcą i zastanawiasz się nad rozwojem swojej firmy
 • chcesz zrozumieć zasady przygotowania projektu rozwojowego np. dla celów kredytowych, czy dofinansowania ze środków UE
 • jesteś członkiem zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie przedsięwzięć rozwojowych, ale nie masz doświadczenia w dziedzinie finansów
 • chcesz się rozwijać i znaleźć nową pracę

LUB

 • pracujesz w działach odpowiedzialnych za inwestycje, ale nie posiadasz dużego doświadczenia w tym zakresie
 • chcesz usystematyzować swoją wiedzę i doświadczenie
 • chcesz się rozwijać
 • … i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe

JAK WYGLĄDA PROCES SZKOLENIA?

PROGRAM SZKOLENIA “Inwestycje w nowej firmie – zakres, planowanie, ocena efektywności i korzyści podatkowe” [8 godzin]

 1. Wprowadzenie do finansowania i budżetowania projektów rozwojowych nowych przedsiębiorstw
 2. Źródła kapitału i zasady finansowania przedsięwzięć rozwojowych w nowych firmach, scenariusze zastosowania kapitału
 3. Wpływ inwestycji na obciążenia podatkowe małych i średnich przedsiębiorstw
 4. Etapy procesu budżetowania inwestycji, dane wejściowe do modelu finansowego, najczęściej popełniane błędy w założeniach modelu finansowego
 5. Kontrola wykonania budżetu i realizacji procesu inwestycyjnego
 6. Podstawowe zagadnienia budżetowania, analizy i oceny projektów inwestycyjnych
 7. Metody statyczne i dynamiczne w ocenie efektywności projektów rozwojowych
 8. Czynnik reinwestycji w metodach oceny opłacalności
 9. Selekcja projektów inwestycyjnych w warunkach oceny przedsięwzięć o różnej wartości nakładów inwestycyjnych i o różnych okresach ekonomicznego życia
 10. Identyfikacja ryzyka w projektach inwestycyjnych i metody jego ograniczenia

Najczęstsze pytania

Warsztaty nie są bezpłatne. Ich cena uzależniona jest od poziomu, zakresu tematycznego oraz liczby godzin. Informacje o cenie można znaleźć poniżej. Zachęcamy do zgłaszania grup powyżej 15 osób.

Tak. Aby ją otrzymać należy zaznaczyć w formularzu odpowiedni box oraz podać dane do faktury.

Także istnieje taka możliwość. W tym przypadku prosimy o kontakt: kontakt@wbind.pl

Zapisy na warsztaty są dostępne cały czas, a wszelkie szczegóły znajdują się na stronie poszczególnych warsztatów nad formularzem rejestracyjnym.

Wszystkie warsztaty odbywają się w Warszawie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego lub w przy ulicy Poznańskiej w śródmieściu. Szczegółowe informacje dotyczące miejsce, wysyłane są po zapisie na wybrane szkolenie.

ZAPYTAJ O SZKOLENIE DLA TWOJEJ GRUPY!

Inwestycje w nowej firmie

Realizacja szkoleń na zamówienie

Cena regularna dla 10 uczestników: 569 zł (osoba)

Cena dla grup od 15 uczestników: 569 zł  529 zł (osoba)

Szkolenia otwarte
Sending

Szkolenia z zakresu Finansów dla przedsiębiorstw:

Finanse dla przedsiębiorców

Dla osób zaczynających swój biznes i przedsiębiorców bez doświadczenie w obszarze zarządzania finansami.

Kategorie finansowe

Opodatkowanie działalności

Źródła finansowania

Płynność i kapitał obrotowy

Przepływy pieniężne

Kryterium opłacalności

Koszty stałe

Sprawozdanie finansowe

Wskaźniki finansowe

Wczesne ostrzeganie

8h Szkolenia

Finanse firm dla niefinansistów

 Dla osób z doświadczenime w pracy w dziale finansowym lub we współpracy z instytucjami finansowymi

Finanse i rachunkowość

Kategorie finansowe

Wartość przedsiębiorstwa

Bilans, rachunek zysków i strat

Kondycja finansowa

Analiza sprawozdań

Prognozowanie trudności

Sprawozdawczość finansowa

Kryterium opłacalności

Model finansowy

8h Szkolenia

Inwestycje w nowej firmie

 Dla osób mających styczność w pracy z problematyką przygotowania i oceny projektów rozwojowych

Budżetowanie projektów

Źródła kapitału

Inwestycja i obciążenie

Budżetowanie inwestycji

Wykonanie budżetu

Analiza i ocena projektów

Statyczne i dynamiczne

Czynniki reinwestycji

Selekcja projektów

Identyfikacja ryzyka

8h Szkolenia

PROWADZĄCY

Dr Rafał Cieślik

Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych i MBA.  Autor licznych artykułów opublikowanych zarówno w kraju, jak i za granicą oraz współautor czterech monografii: „Finanse firmy, jak zarządzać kapitałem (2012)”, „Finanse organizacji gospodarczych bez tajemnic (2015)”, „Finanse firmy w decyzjach menedżerskich (2016)” oraz „Projekty inwestycyjne, Planowanie, Budżetowanie, Ocena efektywności (2016)”.

Swoją działalność dydaktyczno-naukową wzbogaca dużym doświadczeniem praktycznym zdobytym jako konsultant w zakresie rachunkowości międzynarodowej, controllingu i finansów przedsiębiorstw. Łączy doświadczenie praktyczne i wiedzę merytoryczną, prowadząc działalność szkoleniową i doradczą, a także współpracując z międzynarodowymi firmami audytorskimi oraz szkoleniowymi. Jest autorem wielu opracowań i raportów doradczych z zakresu wycen przedsiębiorstw, restrukturyzacji, połączeń przedsiębiorstw oraz projektowania przedsięwzięć rozwojowych. Jest także autorem ekspertyz z dziedziny finansów i rachunkowości przygotowywanych dla potrzeb postępowań sądowych.