Kalkulator marży i narzutu

Z tego artykułu dowiesz się:

Kalkulator marży i narzutu

Ustawienie zbyt niskiego lub wysokiego poziomu marży lub narzutu może być niekorzystne dla firmy, w tym także takiej jak sklep internetowy. Warto znać różnicę między tymi dwoma pojęciami. Wiele osób zaczynających z e-commerce myli te terminy. Zdarza się to nawet osobom, które pracują na co dzień w sprzedaży. Rozpoczynając przygodę z własnym sklepem internetowym należy poszerzać swoją wiedzę także o zagadnienia z dziedziny ekonomii i zarządzania.

Jak obliczyć marżę

Formuła marży handlowej to równanie, które określa wartość zysku, jaki można zarobić na podstawie końcowej ceny produktu. Marżę można wyrazić w bezwzględnej wartości kwotowej (np. 100zł) lub w procentach (np. 25%). Punktem wyjścia jest końcowa cena produktu dla klienta, od której będziemy obliczać marżę. Jeśli zastanawiasz się jak obliczyć marżę netto, to po prostu Twoim punktem wyjścia powinna być cena produktu netto. W przypadku obliczania marży od ceny końcowej produktu brutto, otrzymasz marżę brutto.

Jak obliczyć narzut

Formuła narzutu sprzedaży to równanie, które określa stosunek zysku ze sprzedaży do ceny nabycia przez sprzedającego. Narzut wyraża się w procentach (np. 25%) i stosuje się do ustalenia ceny sprzedaży produktu dla klienta. Analogicznie jak przy obliczaniu marży, narzut możemy liczyć od ceny zakupu towaru netto lub brutto. Otrzymany w ten sposób narzut będzie odpowiednio narzutem netto lub brutto.

Marża a narzut

Marża i narzut są powiązane ze sobą. Każdy narzut odnosi się do określonej marży i odwrotnie. Narzuty wyrażone procentowo są zawsze wyższe niż odpowiadające im procentowo marże. Marża i narzut są często mylone, dlatego warto zapamiętać różnicę, że marża liczona jest od ceny finalnej produktu dla klienta a narzut od ceny zakupu towaru poniesionej przez sprzedającego. Poniższy kalkulator marży i narzutu przyda Ci się, jeśli zaczynasz handlować i chcesz zrozumieć, w jaki sposób obliczane są prowizje.

Aby łatwo zrozumieć korelację narzutu z marżą, spójrz na wykres:

marża a narzut

Jak korzystać z kalkulatora

Jak działa kalkulator marży i kalkulator narzutu? Aby z nich skorzystać należy wprowadzić prawidłowe wartości brutto lub netto. Ważne żeby pamiętać o spójnych wartościach, tzn. jeśli podajemy wartość zakupu w cenie netto to cenę dla klienta również otrzymamy w netto i należy do niej jeszcze dodać podatek.

Zastanawiasz się nad własnym sklepem internetowym? Projektowane sklepy internetowe przez WingsBridge zapewnią Ci wszystkie niezbędne rozwiązania do rozpoczęcia sprzedaży online.

Kalkulator Marży

Kalkulator Marży

(miejsca dziesiętne po kropce . )
(miejsca dziesiętne po kropce . )
Końcowa cena jaką płaci klient. (miejsca dziesiętne po kropce . )

%
Kalkulator Narzutu

Kalkulator Narzutu

(miejsca dziesiętne po kropce . )
(miejsca dziesiętne po kropce . )
%
(miejsca dziesiętne po kropce . )

E-commerce Ogólne