o nas2021-03-04T19:04:36+01:00

Dowiedz się więcej o nas

Sposób działania | Wartości

Czytaj dalej

Jak działamy?

WingsBridge Digital

Prowadzenie skutecznych działań promocyjnych w internecie to nie lada wyzwanie. W WingsBridge Digital wspieramy naszych klientów w pełnym zakresie, zaczynając od przygotowania logo, materiałów promocyjnych oraz WWW, po hosting, stałe prowadzenie kampanii i optymalizację stworzonych strony. Wszelkie prace, rozpoczynamy od rzetelnej analizy, zarówno potrzeb klienta, jak i rynku. Dostarczając produkty i usługi, kierujemy się jakością oraz dobrem naszych klientów (odradzamy złe rozwiązania).

Krok 1

– Analiza sytuacji obecnej
– Przedstawienie rzeczywistych źródeł problemów
– Sprawozdanie

Krok 2

– Rekomendacje w formie scenariuszy
– Benchmarking
– Najlepsze praktyki

 

Krok 3

– Implementacja rozwiązań
– Zarządzanie zmianą
– Końcowa kontrola efektów

WingsBridge Instytut Naukowo-Doradczy

Niezależnie od oferowanych produktów i usług w WingsBridge Instytut Naukowo-Doradczy, działamy w sposób prosty i transparentny. Z klientami wykonujemy do trzech kroków, z których każdy przynosi określony efekty.

To klient decyduje, jak daleko chce z nami zajść.

 

Nasze Wartości

Satysfakcja Klienta
Zaufanie
Uczciwość
Zaangażowanie
Innowacyjność

WingsBridge w swoich działaniach łączymy doświadczenia praktyczne i naukowe, założycieli oraz współpracowników. Dotychczas realizowane projekty, w tym tworzone stron WWW, kampanie internetowe, badana naukowe, opracowywane analizy i ekspertyzy, przygotowywane doradztwa, czy też wdrażane zmiany organizacyjne przez członków WingsBridge umożliwiają tworzenie unikalnej wartości dla naszych klientów. Każde z powierzonych zadań traktowane jest indywidualnie, dlatego też wypracowywane są najlepsze z możliwych rozwiązań. Realizując wszelkie działania, wykonujemy je zgodnie z naszymi wartościami.

Współpraca

WingsBridge współpracuje zarówno z ekspertami z uczelni, jak i różnymi specjalistycznymi organizacjami. Wspólnie opracowujemy ekspertyzy, prowadzimy doradztwa, a także przygotowujemy i realizujemy szkolenia. W ten sposób tworzymy unikalną wartość dla naszych klientów.

Eksperci

Rafał Cieślik

Dr Rafał Cieślik

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje i prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych i MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie.  Autor licznych artykułów opublikowanych zarówno w kraju, jak i za granicą oraz współautor monografii. Poza działalność dydaktyczno-naukową posiada bogate doświadczenie praktyczne w doradztwie z zakresu rachunkowości międzynarodowej, controllingu i finansów przedsiębiorstw. W pracy łączy doświadczenie praktyczne i wiedzę merytoryczną. Jest autorem wielu opracowań i raportów doradczych z zakresu wycen przedsiębiorstw, restrukturyzacji, połączeń przedsiębiorstw oraz projektowania przedsięwzięć rozwojowych. Jest także autorem ekspertyz z dziedziny finansów i rachunkowości przygotowywanych dla potrzeb postępowań sądowych.

Z WingsBridge współpracuje od 2016 roku.

Katarzyna Dziewanowska

Dr Katarzyna Dziewanowska

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi prace badawcze i dydaktyczne, a jej zainteresowania eksperckie i badawcze obejmują: budowanie i rozwijanie trwałych relacji z klientami, zadowolenie i lojalność klientów, proces obsługi klienta, projektowanie i zarządzanie doświadczeniami konsumentów, współtworzenie wartości. Przez lata uczestniczyła w wielu projektach jako ekspert lub kierownik badań, w tym finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (Opus) i Komisję Europejską. Posiada zarówno doświadczenie badawcze, dydaktyczne, a także biznesowe. Jest jednocześnie autorką i współautorką licznych artykułów i pozycji książkowych związanych z jej zainteresowaniami badawczymi.

Od 2015 współpracuje z Centrum Przedsiębiorczości na WZ UW. Swoją współpracę z WingsBridge rozpoczęła w 2016 roku.

Magdalena Marczewska

Dr Magdalena Marczewska

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Teorii i Metod Organizacji). Zajmuje się głównie zagadnieniami z zakresu zarządzania projektami, innowacji oraz zarządzania technologiami środowiskowymi. Uczestniczyła w badaniach realizowanych m.in. na zlecenie Ministerstwa Środowiska, Urzędu Patentowego RP, Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz prowadziła projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i zajęć dydaktycznych dla studentów oraz pracowników i przedsiębiorców. Współpracuje także z biznesem jako specjalista do spraw strategii i rozwoju, jednocześnie jest Ekspert Komisji Europejskiej w obszarze innowacyjności. Uczestniczka licznych programów wymiany międzynarodowej, m.in. na University of Kentucky, London School of Economics and Political Science, Universita degli Studi di Padova, Universita degli Studi di Ferrara oraz Lund University.

Z WingsBridge związana od 2016 roku.

Agnieszka Postuła

Dr Agnieszka Postuła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się antropologią organizacji i prowadzi badania terenowe dotyczące komunikacji, profesji oraz ról społeczno-zawodowych w polskich firmach. Obecnie zajmuje się badaniami w obszarze edukacji menedżerskiej. Jednocześnie jej zainteresowania obejmują szkolenia z zakresu budowania zespołu, pracy grupowej, komunikacji interpersonalnej i negocjacji, co wykorzystuje w swojej pracy trenerskiej i doradczej. Publikuje w językach polskim, angielskim i rosyjskim. Dotychczas prowadziła zajęcia z negocjacji (biznesowych, międzynarodowych), teorii organizacji i zarządzania, antropologii organizacji, metodologii badań jakościowych w organizacjach, budowania zespołu oraz zarządzania międzykulturowego od studiów licencjackich po MBA. Poza Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego współpracowała m.in. z Akademią Leona Koźmińskiego, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej oraz Wyższą Szkołą Biznesu w Poznaniu. Prowadzi wykłady na uniwersytetach w Hiszpanii, Portugalii, na Węgrzech. Na Wydziale Zarządzania UW jest kierownikiem merytorycznym Podyplomowych Studiów Menedżerskich „Negocjacje w biznesie” oraz „Zarządzanie Projektem”.

Od 2015 współpracuje z Centrum Przedsiębiorczości na WZ UW, natomiast od 2017 z WingsBridge.

Marcin Żemigała

Dr hab. Marcin Żemigała

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Dydaktyk, pracownik naukowy oraz praktyk. Aktywnie prowadzący zajęcia w kraju, jak i na uczelniach zagranicznych. Autor i współautor licznych publikacji m.in. z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,  zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Członek zespołów, ekspert, a także kierownik projektów badawczych realizowanych dla instytucji państwowych oraz prywatnych. Aktywnie działający w komitetach i organizacjach naukowych. Jednocześnie niezależny ekspert i autor licznych opracowań i raportów.

Z WingsBridge zaczął współpracę w 2017 roku.

Organizacje

Fundacja Uniwesytet Dzieci

Fundacja Uniwersytet Dzieci

Fundacja Uniwersytet Dzieci realizuje projekty edukacyjne, których odbiorcami są dzieci w wieku 6-13 lat. Prowadzone są dwa rodzaje projektów: pierwsze opierające się o programy studiów na Uniwersytecie Dzieci (edukacja nieformalna), drugie skierowane do środowiska nauczycieli – program Scenariusze Lekcji. Autorami zajęć akademickich i scenariuszy lekcji są naukowcy. Fundacja popularyzuje naukę, upowszechnia nowoczesne metody nauczania, w szczególności metodę badawczą pracy z dziećmi- Metoda Pytań i Doświadczeń.

Fundacja współpracuje ściśle ze środowiskiem akademickim i edukacyjnym. Patronat nad jej działalnością objęło kilkanaście uczelni wyższych, w tym m.in.: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Warszawska, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny.
Fundacja jest także członkiem międzynarodowej sieci uniwersytetów dziecięcych EUCU.NET. Ponadto jest członkiem Porozumienia SPiN Społeczeństwo i Nauka.

Fundacja Uniwersytet Dzieci współpracuje z WingsBridge od 2016 roku, realizując wspólnie programy studiów obejmujące zagadnienia związane z przedsiębiorczością, nowoczesnymi technologiami oraz marketingiem.

Projekty

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe FinTech WZ UW

WingsBridge jest jednym z Partnerów Współpracujących Studiów FinTech realizowanych przez  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Program studiów podyplomowych FinTech ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą funkcjonowania sektora finansowego z naciskiem na FinTech. Pozwala ona także na zgłębienie i lepsze zrozumienie potrzeby klientów, najnowszych rozwiązań technologicznych, podstaw prawnych i specyfiki środowiska FinTechow-ego.
Program został podzielony na następujące bloki tematyczne:

 • Technologie w Sektorze Finansowym
 • Marketing i Zachowania Klientów
 • Otoczenie Regulacyjne
 • FinTech
 • Sztuczna inteligencja
 • Blockchain
 • Zajęcia z Biznesem
 • Projekty FinTech

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami i zapisania się na Studia Podyplomowe FinTech!

PwC logo
logo
BNPP logo
logo
Logo Forum
FinAi logo
Trust logo
CredoLab logo
logo
AsiaKredit logo

GETM3

GETM3

GETM3 to projekt badawczy, łączący biznes z nauką. Dotyczy przede wszystkim młodego pokolenia wchodzącego na rynek pracy, szkół wyższych i przedsiębiorców. W międzynarodowym i międzysektorowym konsorcjum są m.in. uczelnie z Polski, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Słowenii i Korei Południowej. Liderem projektu jest Northumbria University w Newcastle, a badania w Polsce realizują Uniwersytet Warszawski (Wydział Zarządzania) i Politechnika Warszawska (Dział Badań i Analiz CZIiTT PW). WingsBridge, jest jednym z partnerów reprezentujących przedstawicieli biznesu.

Northumbria University
Uniwersytet Warszawski
Dublin City University
Warsaw University of Technology
Chonnam University
Dublin Institute of Technology
Uniwersytet Kyungpook
Uniwersytet w Ljubljanie
BTM
Kolektor
Irlandzkie Stowarzyszenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw ISME
Medex

Do każdego naszego partnera i klienta podchodzimy indywidualnie, poświęcając mu pełnię uwagi.

Z nami możesz liczyć na:

 • Indywidualnie przygotowane scenariusze możliwych działań

 • Szybkość działań i otrzymywanych rezultatów

 • Nowe szanse rozwoju Towjej firmy

Dzięki temu, że:

 • Indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem podchodzimy do każdego klienta

 • W unikalny sposób łączymy teorię i praktykę

 • Twój biznes traktujemy jak własny

Skontaktuj się i zobacz co możemy dla Ciebie zrobić

Zaufali nam