Aplikacja internetowa

Strona główna/Aplikacja internetowa

Aplikacja internetowa to program komputerowy zaprojektowany do używania w internecie przy użyciu przeglądarki internetowej. Aplikacje wyróżnia interaktywność, dzięki której wykorzystywany jest wkład i informacje dostarczone przez użytkownika. Przykładem aplikacji internetowej może być internetowy klient poczty, np. Gmail, gdzie użytkownik może np. tworzyć i edytować wiadomości email.

« Back to Glossary Index
2021-01-08T17:08:43+01:00

Skontaktuj się i opisz czego potrzebujesz