Atrybut

W kontekście języków kodowania takich jak HTML, CSS, atrybutami są znaczniki, które określają specyficzne właściwości elementów strony internetowej. Przykładowo atrybutem jest szerokość i wysokość obrazu.

« Back to Glossary Index
2021-01-08T17:08:33+01:00

Skontaktuj się i opisz czego potrzebujesz