GUI

GUI (ang. Graphical User Interface) jest to graficzny interfejsu użytkownika, będący częścią aplikacji przeznaczonej dla końcowego użytkownika, ułatwiającej poruszanie się i korzystanie z aplikacji. GUI przekształca polecenia wydane przez użytkownika na język zrozumiały dla programów i komputerów. Dzięki GUI użytkownik może za pomocą wizualnego interfejsu oraz myszki i klawiatury uzyskać oczekiwany efekt bez konieczności posługiwania się językiem programowania.

« Back to Glossary Index
2021-01-08T17:35:02+01:00

Skontaktuj się i opisz czego potrzebujesz