Landing page (także strona lądowania, strona docelowa) jest to strona internetowa zaprojektowana w celu przyciągnięcia potencjalnych klientów i skłonienia ich do określonej akcji. Landing page może być elementem większej witryny internetowej lub być samodzielną stroną poświęconą określonemu produktowi lub usłudze. Są one często wykorzystywane w kampaniach marketingowych lub promocyjnych, gdzie ruch pozyskany z rożnych źródeł jest kierowany na stronę lądowania.

2021-01-08T17:44:28+01:00