Przepsutowość danych

Strona główna/Przepsutowość danych

W kontekście tworzenia stron www przepustowość (ang. bandwidth) to ilość danych (w podstawowych jednostkach informacji – bitach) na jednostkę czasu (sekundę) wykorzystywanych przez stronę internetową. Najczęściej podaje się ją w kilobitach na sekundę (Kbps). Większość dostawców hostingów ma ustalony limit przepustowości. Jeśli witryna internetowa przekroczy limit, dostawca może naliczyć dodatkowe opłaty lub odrzucić zapytania, czyli dana strona internetowa będzie niedostępna do czasu odnowienia limitu.

« Back to Glossary Index
2021-01-08T18:11:09+01:00

Skontaktuj się i opisz czego potrzebujesz