UI (ang. User Interface) jest to interfejs przeznaczony dla końcowego użytkownika, czyli sposób komunikowania się programu z użytkownikiem najczęściej oparty na wizualnych aspektach jak okna, ikony, menu, wskaźniki. Jakkolwiek interfejs oparty na graficznych elementach nosi miano GUI, UI jest szerszym pojęciem i może być oparty na innych składnikach jak np. tekst, linia komend.

2021-01-08T18:34:43+01:00