UX (ang. User eXperience) jest to ogół doświadczeń odbieranych przez końcowego użytkownika stron internetowych, aplikacji i urządzeń interaktywnych. Określa także dziedzinę zajmującą się badaniami i projektowaniem mającym zapewnić wysoki poziom tych doświadczeń. Na UX składają się takie obszary jak: czynniki ludzkie, design, użyteczność, ergonomia, dostępność, wydajność systemu, marketing.

2021-01-08T18:36:41+01:00