Współczynnik konwersji pomaga określić skuteczność działań marketingowych w internecie. Współczynnik ten można obliczyć za pomocą liczby pożądanych działań na stronie www (np. wypełnienie formularza) i podzielenia jej przez liczbę odwiedzin. Może pomóc w określeniu liczby pozyskanych klientów w danym okresie czasu.

2021-01-08T18:41:13+01:00