wstep do zarzadzania projektami2017-06-16T19:33:46+00:00

Wstęp do zarządzania projektami

Praktyczny kurs dla osób rozpoczynających pracę w projektach

Dowiedz się więcej

O WARSZTACIE

Dowiedz się, czym są projekty

Czym jest projekt? Czy dotychczas pracowałeś projektowo, czy tylko wykonywałeś zadania o takim charakterze?

Naucz się określać cel główny i cele cząstkowe

Poznaj dostępne metody formułowania celu głównego oraz celów cząstkowych w projekcie. Precyzyjne określenie celu odpowiada za 50% sukcesu projektu!

Zobacz jak istotny jest aspekt ludzki w projekcie

Dowiedz się, czym jest otoczenie społeczne projektu. Jak istotny jest zespół? Jak go budować? Kim są interesariusze, jak ich identyfikować i jak z nimi postępować?

Poznaj zasady tworzenia WBS-ów i harmonogramów

Zapoznaj się z metodami opracowywania WBS-ów oraz budowania harmonogramów na ich podstawie. Dowiedz się jakie znaczenie mają zadań równoległe oraz ścieżki zależności.

Przygotuj samodzielnie budżet projektu

Korzystając z podstawowych narzędzi, dowiedz się, jak przygotować i kontrolować budżet projektu. Aby go samodzielnie określić i zweryfikować, nie musisz znać się na finansach.

CZY WARSZTAT JEST DLA MNIE?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają własną działalność gospodarczą i traktują tworzenie firmy jako projekt, a także dla przedsiębiorców bez doświadczenia w realizacji projektów. Kurs skierowane jest także do menedżerów i pracowników, którzy pragną poszerzyć zakres własnych kompetencji o aspekty projektowe lub uporządkować posiadaną wiedzę. Szkolenie przybliży uczestnikom pojęcie projektu i jego praktyczne zastosowanie. Przedstawiane są także podstawowe zasady opracowywania niezbędnych dokumentów umożliwiających optymalne realizowanie projektu.

JEŻELI

LUB

 • jesteś nowym przedsiębiorcą i nigdy nie realizowałeś projektów
 • chcesz dowiedzieć się, czym jest projekt
 • chcesz poznać i zrozumieć zasady opracowywania projektów, aby zwiększyć skuteczność działania
 • chcesz zapoznać się z zasadami budowy zespołów projektowych
 • pracujesz w dziale, w którym realizuje się projekty, ale nie posiadasz dużego doświadczenia
 • chcesz dowiedzieć się, jak budować zespoły, tworzyć harmonogramy i budżety
 • chcesz usystematyzować swoją wiedzę
 • chcesz się rozwijać
 • … i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe

CZY WARSZTAT JEST DLA MNIE?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają własną działalność gospodarczą i traktują tworzenie firmy jako projekt, a także dla przedsiębiorców bez doświadczenia w realizacji projektów. Kurs skierowane jest także do menedżerów i pracowników, którzy pragną poszerzyć zakres własnych kompetencji o aspekty projektowe lub uporządkować posiadaną wiedzę. Szkolenie przybliży uczestnikom pojęcie projektu i jego praktyczne zastosowanie. Przedstawiane są także podstawowe zasady opracowywania niezbędnych dokumentów umożliwiających optymalne realizowanie projektu.

JEŻELI

 • pracujesz w dziale, w którym realizuje się projekty, ale nie posiadasz dużego doświadczenia
 • chcesz dowiedzieć się, jak budować zespoły, tworzyć harmonogramy i budżety
 • chcesz usystematyzować swoją wiedzę
 • chcesz się rozwijać
 • … i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe

LUB

 • jesteś nowym przedsiębiorcą i nigdy nie realizowałeś projektów
 • chcesz dowiedzieć się, czym jest projekt
 • chcesz poznać i zrozumieć zasady opracowywania projektów, aby zwiększyć skuteczność działania
 • chcesz zapoznać się z zasadami budowy zespołów projektowych

JAK WYGLĄDA PROCES SZKOLENIA?

PROGRAM SZKOLENIA “Wstęp do zarządzania projektami” [8 godzin]

 1. Pojęcie projektu i jego znaczenie w organizacji
 2. Definiowanie celów w projekcie
 3. Interesariusze projektu i metody ich określania
 4. Budowanie zespołu projektowego
 5. Czym jest WBS. Metody jego opracowywania
 6. Opracowywanie harmonogramów w projekcie
 7. Tworzenie budżetu projektu i jego kontrola
 8. Wskazówki i zalecenia

Najczęstsze pytania

Warsztaty nie są bezpłatne. Ich cena uzależniona jest od poziomu, zakresu tematycznego oraz liczby godzin. Informacje o cenie można znaleźć poniżej. Zachęcamy do zgłaszania grup powyżej 15 osób.

Tak. Aby ją otrzymać należy zaznaczyć w formularzu odpowiedni box oraz podać dane do faktury.

Także istnieje taka możliwość. W tym przypadku prosimy o kontakt: kontakt@wbind.pl

Zapisy na warsztaty są dostępne cały czas, a wszelkie szczegóły znajdują się na stronie poszczególnych warsztatów nad formularzem rejestracyjnym.

Wszystkie warsztaty odbywają się w Warszawie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego lub w przy ulicy Poznańskiej w śródmieściu. Szczegółowe informacje dotyczące miejsce, wysyłane są po zapisie na wybrane szkolenie.

ZAPYTAJ O SZKOLENIE DLA TWOJEJ GRUPY!

Wstęp do zarządza projektami

Realizacja szkoleń na zamówienie

Cena regularna dla 10 uczestników: 299 zł (osoba)

Cena dla grup od 15 uczestników: 299 zł  269 zł (osoba)

Cena dla studentów grupy od 15 uczestników: 149 zł (osoba)

Szkolenia otwarte
Sending

Pozostałe szkolenia z zakresu Nowoczesnego zarządzania projektami:

Wstęp do zarządzania projektami

 Dla osób rozpoczynających swoją przygodę z pracą o charakterze projektowym w korporacji lub własnej firmie

Projekt

Cel

Zespół i interesariusze

WBS i harmonogram

Budżet

8h Szkolenia

Metody wsparcia w realizacji różnych projektów

 Dla osób posiadających podstawy i doświadczenie w zarządzaniu projektami, w tym także korzystają z narzędzi IT

Narzędzia

Trendy na rynku

Harmonogram i WBS

Zadania

Zarządzanie czasem

10h Szkolenia

Zaawansowane programy wspierające zarządzanie projektami

 Dla osób z  doświadczeniem w realizacji projektów z wykorzystanie różnych dedykowanych narzędzi IT 

Płatne i bezpłatne

Opłacalność

Zaawansowanie programów

Zasoby

Budżet

10h Szkolenia

PROWADZĄCY

Marcin Darecki

Partner w WingsBridge IND, jednocześnie doktorant i pracownik na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, którego jest absolwentem. Jego zainteresowania badawcze, jak i praktyka zawodowa, związane są z zarządzaniem projektami, procesami, wiedzą i innowacjami oraz z organizacyjną optymalizacją funkcjonowania przedsiębiorstw. Od pięciu lat prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania, zarządzania projektami, negocjacji, a także podstaw marketingu. Jest autorem i współautorem kliku publikacji, w tym książki „Zarządzanie Projektami w Administracji Publicznej”, oraz raportów i ekspertyz.

Swoje doświadczenie dydaktyczne łączy z praktyką. W ostatnich latach realizował liczne projekty, m.in.  o charakterze marketingowym, w tym w szczególności wizerunkowe. Zajmował się także zmianami struktur i procesów w firmach prywatnych oraz instytucjach publicznych. Przygotowywał także ekspertyzy i raporty, do których także przygotowywał i prowadził badania.

Dr Magdalena Marczewska

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Teorii i Metod Organizacji). Zajmuje się zagadnieniami z zakresu zarządzania projektami i innowacjami oraz zarządzania technologiami środowiskowymi. Uczestniczyła w badaniach realizowanych m.in. na zlecenie Ministerstwa Środowiska, Urzędu Patentowego RP, Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz prowadziła projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach stypendium doktoranckiego ETIUDA2. Ma doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Zarządzania UW, słuchaczy Uniwersytetu Otwartego UW oraz przedsiębiorstw. Współpracuje z biznesem jako specjalista do spraw strategii i rozwoju. Uczestniczka licznych programów wymiany międzynarodowej, m.in. na University of Kentucky, London School of Economics and Political Science, Universita degli Studi di Padova, Universita degli Studi di Ferrara oraz Lund University. Ekspert Komisji Europejskiej w obszarze innowacyjności.