zaawansowane programy wspierające zarządzanie projektami2017-06-16T19:28:50+00:00

Zaawansowane programy wspierające zarządzanie projektami

Pełne wsparcie w zarządzaniu projektem

Dowiedz się więcej

O WARSZTACIE

Poznaj najbardziej zaawansowane programy do wsparcia w realizacji projektów

Dowiedz się, jakie są najbardziej zaawansowane i rozbudowane programy wspierające zarządzanie projektami. Oceń ich funkcje i możliwości wykorzystania w swojej pracy.

Oceń opłacalność korzystania z systemów darmowych

Zweryfikuj i porównaj najbardziej rozpoznawalne programy płatne i bezpłatne. Porównaj je z mniej popularnymi, bezpłatnymi systemami wspierającymi zarządzanie projektami.

Naucz się korzystać z zaawansowanych programów do projektów zwinnych

Poznaj dwa programy i możliwości ich wykorzystania zarówno w projektach zwinnych, jak i w koordynacji bieżącej pracy.

Poznaj program o zbliżonych możliwościach do MsProject

Naucz się wykorzystywać program pozwalający na sprawne wdrażanie projektów, w tym: tworzenie harmonogramów, przypisywanie zasobów, kontrolowanie budżetu.

CZY WARSZTAT JEST DLA MNIE?

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli małych i średnich firm oraz menedżerów i pracowników działów, korzystających z oprogramowania do zarządzania projektami. Przeznaczone jest także dla osób, które pracują w działach PMO lub w innych działach i zespołach odpowiedzialnych za realizację prac o charakterze projektowym i pragną poszerzyć, uporządkować lub skonfrontować posiadaną wiedzę i doświadczenie. Wymagana jest podstawowa wiedza dotycząca zarządzania projektami, tworzenia WBS-ów i harmonogramów.

JEŻELI

LUB

 • jesteś nowym przedsiębiorcą i zastanawiasz się na rozwojem swojej firmy
 • chcesz zrozumieć zasady przygotowania projektów z wykorzystaniem zaawansowanego oprogramowania
 • jesteś członkiem zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie przedsięwzięć rozwojowych, ale nie masz doświadczenia w korzystaniu z zaawansowanych programów
 • chcesz się rozwijać i znaleźć nową pracę
 • pracujesz w działach odpowiedzialnych za inwestycje, ale nie posiadasz dużego doświadczenia z systemami do zarządzania projektami
 • chcesz usystematyzować swoją wiedzę
 • chcesz się rozwijać
 • … i podnosić swoje kwalifikacje

CZY WARSZTAT JEST DLA MNIE?

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli małych i średnich firm oraz menedżerów i pracowników działów, korzystających z oprogramowania do zarządzania projektami. Przeznaczone jest także dla osób, które pracują w działach PMO lub w innych działach i zespołach odpowiedzialnych za realizację prac o charakterze projektowym i pragną poszerzyć, uporządkować lub skonfrontować posiadaną wiedzę i doświadczenie. Wymagana jest podstawowa wiedza dotycząca zarządzania projektami, tworzenia WBS-ów i harmonogramów.

JEŻELI

 • jesteś nowym przedsiębiorcą i zastanawiasz się na rozwojem swojej firmy
 • chcesz zrozumieć zasady przygotowania projektów z wykorzystaniem zaawansowanego oprogramowania
 • jesteś członkiem zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie przedsięwzięć rozwojowych, ale nie masz doświadczenia w korzystaniu z zaawansowanych programów
 • chcesz się rozwijać i znaleźć nową pracę

LUB

 • pracujesz w działach odpowiedzialnych za inwestycje, ale nie posiadasz dużego doświadczenia z systemami do zarządzania projektami
 • chcesz usystematyzować swoją wiedzę
 • chcesz się rozwijać
 • … i podnosić swoje kwalifikacje

JAK WYGLĄDA PROCES SZKOLENIA?

PROGRAM SZKOLENIA “Zaawansowane programy wspierające zarządzanie projektami” [10 godzin]

 1. Porównanie systemów płatnych i bezpłatnych
 2. Ocena opłacalności inwestycji finansowych w oprogramowanie
 3. Określanie potrzeb względem oprogramowania zaawansowanego
 4. Rozbudowane programy wspierające zarządzanie projektami zwinnymi – dwa rodzaje
 5. Program wspierający zarządzanie projektem klasycznym

Najczęstsze pytania

Warsztaty nie są bezpłatne. Ich cena uzależniona jest od poziomu, zakresu tematycznego oraz liczby godzin. Informacje o cenie można znaleźć poniżej. Zachęcamy do zgłaszania grup powyżej 15 osób.

Tak. Aby ją otrzymać należy zaznaczyć w formularzu odpowiedni box oraz podać dane do faktury.

Także istnieje taka możliwość. W tym przypadku prosimy o kontakt: kontakt@wbind.pl

Zapisy na warsztaty są dostępne cały czas, a wszelkie szczegóły znajdują się na stronie poszczególnych warsztatów nad formularzem rejestracyjnym.

Wszystkie warsztaty odbywają się w Warszawie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego lub w przy ulicy Poznańskiej w śródmieściu. Szczegółowe informacje dotyczące miejsce, wysyłane są po zapisie na wybrane szkolenie.

ZAPYTAJ O SZKOLENIE DLA TWOJEJ GRUPY!

Zaawansowane programy wspierające zarządzanie projektami

Realizacja szkoleń na zamówienie

Cena regularna dla 10 uczestników: 569 zł (osoba)

Cena dla grup od 15 uczestników: 569 zł  529 zł (osoba)

Szkolenia otwarte
Sending

Pozostałe szkolenia z zakresu Nowoczesnego zarządzania projektami:

Wstęp do zarządzania projektami

 Dla osób rozpoczynających swoją przygodę z pracą o charakterze projektowym w korporacji lub własnej firmie

Projekt

Cel

Zespół i interesariusze

WBS i harmonogram

Budżet

8h Szkolenia

Metody wsparcia w realizacji różnych projektów

 Dla osób posiadających podstawy i doświadczenie w zarządzaniu projektami, w tym także korzystają z narzędzi IT

Narzędzia

Trendy na rynku

Harmonogram i WBS

Zadania

Zarządzanie czasem

10h Szkolenia

Zaawansowane programy wspierające zarządzanie projektami

 Dla osób z  doświadczeniem w realizacji projektów z wykorzystanie różnych dedykowanych narzędzi IT 

Płatne i bezpłatne

Opłacalność

Zaawansowanie programów

Zasoby

Budżet

10h Szkolenia

PROWADZĄCY

Marcin Darecki

Partner w WingsBridge IND, jednocześnie doktorant i pracownik na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, którego jest absolwentem. Jego zainteresowania badawcze, jak i praktyka zawodowa, związane są z zarządzaniem projektami, procesami, wiedzą i innowacjami oraz z organizacyjną optymalizacją funkcjonowania przedsiębiorstw. Od pięciu lat prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania, zarządzania projektami, negocjacji, a także podstaw marketingu. Jest autorem i współautorem kliku publikacji, w tym książki „Zarządzanie Projektami w Administracji Publicznej”, oraz raportów i ekspertyz.

Swoje doświadczenie dydaktyczne łączy z praktyką. W ostatnich latach realizował liczne projekty, m.in.  o charakterze marketingowym, w tym w szczególności wizerunkowe. Zajmował się także zmianami struktur i procesów w firmach prywatnych oraz instytucjach publicznych. Przygotowywał także ekspertyzy i raporty, do których także przygotowywał i prowadził badania.

Dr Magdalena Marczewska

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Teorii i Metod Organizacji). Zajmuje się zagadnieniami z zakresu zarządzania projektami i innowacjami oraz zarządzania technologiami środowiskowymi. Uczestniczyła w badaniach realizowanych m.in. na zlecenie Ministerstwa Środowiska, Urzędu Patentowego RP, Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz prowadziła projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach stypendium doktoranckiego ETIUDA2. Ma doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Zarządzania UW, słuchaczy Uniwersytetu Otwartego UW oraz przedsiębiorstw. Współpracuje z biznesem jako specjalista do spraw strategii i rozwoju. Uczestniczka licznych programów wymiany międzynarodowej, m.in. na University of Kentucky, London School of Economics and Political Science, Universita degli Studi di Padova, Universita degli Studi di Ferrara oraz Lund University. Ekspert Komisji Europejskiej w obszarze innowacyjności.