GETM3 – O projekcie i aktualne działania

Global Entrepreneurial Talent Management 3 to projekt realizowany w ramach programu Research and Innovation Staff Exchange (Horizon2020), którego celem jest zwiększenie mobilności uczestników w ramach wyjazdów zagranicznych do organizacji partnerskich. Dzięki temu możliwe jest budowanie ich zdolności badawczych, naukowych, dydaktycznych oraz upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk między sektorem akademickim i pracodawcami.
Projekt, koncentruje się na osobach młodych (młodych talentach), jako kluczowej sile napędzającej przyszły rozwój i jest realizowany w drodze współpracy zachodzącej między trzema grupami interesariuszy:
* pracodawcami (MŚP, duże przedsiębiorstwa i korporacje),
* uczelniami (w rozumieniu instytucjonalnym)
* studentami i absolwentami (młode talenty).

Znaczenie młodego talentu jest powszechnie uznawane, to niewiele jest robione w celu wykorzystania jego prawdziwego potencjału. Młodzi, wykształceni i przedsiębiorczy ludzie, choć powinni bez problemu odnajdywać i realizować się na rynku pracy, często doświadczają niestabilności zatrudnienia. Jednak, jak wskazują sami przedsiębiorcy występują częste braki dopasowania posiadanych przez młodych ludzi umiejętności do tych pożądanych przez pracodawców. W celu zapobiegnięcia tego paradoksu, konieczne jest wykorzystanie innowacyjnego i łączącego różne perspektywy podejścia, które ma zapewnić GETM3.​

Aktualne działania

W dniach 16-25.09.2019 odbył się jeden z regularnych Sandpitów projektowych, tym razem w Lublanie. Podczas wydarzenia, poza intensywną pracą nad elementami badawczymi przez partnerów, podjęto także decyzje dotyczące kolejnych kroków w projekcie. Opracowano i przygotowano ostateczne założenia dotyczące działań w zakresie skuteczniejszego upowszechniania zdobywanej wiedzy i dzielenia się zdobytymi doświadczeniami. Już wkrótce więcej informacji!

Bądźcie na bieżąco i śledźcie GETM3 na:

Aktualności Ogólne